Systemy lojalnościowe


Opis systemu

GiftCard System jest oprogramowaniem służącym obsłudze kart podarunkowych. Został wykonany w technologii webowej dzięki czemu umożliwia zdalne zarządzanie bazą kart podarunkowych działając w oparciu o przeglądarkę internetową.

GiftCard System umożliwia

 • Realizację płatności kartami podarunkowymi za pomocą przeglądarki internetowej, terminala POS lub systemu kasowego,

 • Płatność w sklepie internetowym Klienta,

 • Możliwość doładowania kart wybranymi kwotami,

 • Sprawdzanie statusu kart (saldo, wykonane transakcje),

 • Tworzenie nowych zamówień kart oraz kontrola już istniejących,

 • Personalizację kart oraz definiowanie producentów i dystrybutorów,

 • Sprawdzanie transakcji oraz wgląd w całkowitą historię zmian dokonanych w ustawieniach kart,

 • Generowanie i wydruk raportów transakcyjnych.

Wersje systemu

GiftCard System został udostępniony w trzech wersjach:

Wersja 1 — GiftCard System — aplikacja internetowa (z uproszczoną funkcjonalnością):

 • Klient – Wydawca zleca Bwykonanie serii kart z określonym przez siebie layoutem,

 • BIN karty stanowi własność dostawcy,

 • Systemem zarządza dostawca,

 • Klient comiesięcznie otrzymuje raport kontrolny i sprzedażowy, w tym zestawienie aktywowanych kart, zestawienie zrealizowanych transakcji, zestawienie kart po upływie ważności wraz z pozostałą wartością.

Wersja 2 — GiftCard System — aplikacja internetowa (z rozbudowaną funkcjonalnością):

 • Dostawca przekazuje Klientowi niezbędne narzędzia/system do samodzielnej obsługi i zarządzania kartami podarunkowymi,

 • Klient w swoim zakresie zamawia karty podarunkowe,

 • BIN karty podarunkowej stanowi własność Klienta,

 • Klient posiada dostęp do raportów kontrolnych i sprzedażowych.

Wersja 3 — GiftCard System — terminale płatnicze:

 • Klient – Wydawca zleca wykonanie serii kart z określonym przez siebie layoutem,

 • BIN karty stanowi własność dostawcy,

 • Klient zarządza kartami podarunkowymi za pomocą terminala,

 • Klient comiesięcznie otrzymuje raport kontrolny i sprzedażowy, w tym zestawienie aktywowanych kart, zestawienie zrealizowanych transakcji, zestawienie kart po upływie ważności wraz z pozostałą wartością.

Korzyści stosowania systemu

Wydawanie i obsługa kart podarunkowych za pomocą GiftCard System umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści:

 • Pozwoli na pozyskanie nowych Klientów, ponieważ Klient posiadający kartę może podarować ją dowolnej osobie, która nigdy nie dokonywała zakupów w Państwa firmie.

 • Zwiększy swobodę dokonywania zakupów przez Państwa Klientów, którzy będą mogli nabyć Państwa kartę z przypisaną określoną wartością. Taka karta jest znakomitym pomysłem na prezent, a obdarowana osoba dokona w Państwa Punktach dowolnego zakupu płacąc w sposób zbliżony do zapłaty kartą płatniczą.

 • Dzięki możliwości umieszczenia zróżnicowanych wzorów graficzno–reklamowych na awersie i rewersie karty oraz prezentacji nowego pomysłu w mediach (prasa, lokalna telewizja i radio, Internet), obsługa kart podarunkowych może stać się znakomitym wydarzeniem medialnym i narzędziem promującym Państwa Firmę.

 • Daje możliwość dokonywania wielokrotnych zakupów w ramach określonej przez Państwa wartości.

 • Podczas sprzedaży kart podarunkowych mają Państwo dogodną możliwość uzyskiwania informacji marketingowych na temat osób kupujących karty podarunkowe.

 • Karta podarunkowa staje się bardzo skutecznym narzędziem marketingowym także dla Państwa Partnerów biznesowych.

 • Dzięki karcie podarunkowej Klient sam wybiera prezent co zapewni zmniejszenie wolumenu zwrotów "nietrafionych prezentów".